Vi øker din konvertering på nett!

Vi hjelper deg med å begynne optimalisering i riktig ende og vi er med deg i hele prosessen.

VÅRE TJENESTER

Et felles problem i bransjen

Det legges ned enormt mye innsats for å skape trafikk til et nettsted. Uavhengig av om du benytter egne medier, fortjente medier eller betalte medier. Alt har sin pris i form av kostnader og egeninnsats. Og når kundene endelig lander på nettstedet ditt så er det ikke rart at du forventer en konvertering. Uansett hvor mye du har jobbet med å få trafikken inn så har majoriteten i bransjen det samme problemet. Dine besøkere kommer inn på ditt nettsted og ser seg rundt men «bouncer» før de har gjort det du ønsker de skal, nemlig konvertere.

Mange er klar over lekkasjen på sitt nettsted, men vet ikke helt hva som skal til for å løse denne problematikken. Vi hjelper våre kunder med å øke konverteringen og påser at de får uttelling for sitt harde arbeid.

Problem i bransjen

Med Right Brain kartlegger vi problemene og LØSNINGENE!

Konverteringsoptimalisering (CRO) – Hva er det og hvordan foregår det?

La oss først og fremst snakke om ordet på alles lepper – konvertering. Hva er det egentlig? Jo, en konvertering er når en besøkende på ditt nettsted gjør noe du ønsker den skal gjøre. For eksempel fullføre et kjøp, fylle inn i et skjema eller legge igjen sine kontaktopplysninger. Konverteringsoptimalisering, eller Conversion Rate Optimization, er et vinnende konsept for å få et mer effektivt og lønnsomt nettsted.

Gjennom å måle, analysere hypoteser og evaluere data finner vi dine viktigste konverteringsstrømmer. Du kommer til å spare penger på din annonsering OG få mer fornøyde besøkende. Når du arbeider med den trafikken som allerede er på ditt nettsted blir din annonsekostnad per besøkende dramatisk redusert. Et godt utført konverteringsarbeid skaper fornøyde besøkende, og gir kunden en bedre brukeropplevelse, som i sin tur øker sjansen for at de kommer tilbake og anbefaler ditt nettsted videre.

DATADREVET STRATEGI

Vi fungerer som en forlenget arm til ditt allerede eksisterende team og våre konverteringsstrategier er basert på vår kunnskap og innsamlede data – Ikke magefølelse og ville gjetninger. 

CRO evaluering

Du vet ditt nettsted har mange forbedringsområder som ville hjulpet deg med å få opp konverteringen din. Men hva er det egentlig som påvirker den besøkendes beslutning på om det blir en konvertering eller ikke?

Alle komponenter på ditt nettsted spiller til sammen en viktig rolle og for at vi skal kunne hjelpe deg må vi først og fremst finne svaret på hvor dine svakheter ligger. Vi ser blant annet på hvordan brukeropplevelsen og konverteringstrakten ser ut, men vi ser også på dine besøkendes handlingsmønstre.

Etter research, datainnsamling og analysekontroll leverer vi en rapport med våre forbedringshypoteser.

CRO evaluering

Optimalisert re-design

Optimalisert re-design

Om ditt nettsted er dårlig strukturert og har for mange problemer så kan det være nødvendig med et re-design. Med hensikt å øke din konvertering utarbeider vi en ny form til nytt nettsted som har fokus på brukervennlighet og UX-design.

Data som allerede eksisterer hos dere implementeres inn i vår designprosess for å få et mer selgende aspekt. Vår strategi bygger på data, inngående og dyp bransjekunnskap og omfattende forskning. Resultatet er en designhypotese som er klar til å testes på deres nettsted. Etter det nye designet er implementert gjennomfører vi kontinuerlig optimalisering.

CRO

Våre konverteringsanalytikere blir en forlenget arm til ditt team og vi arbeider etter datadrevne strategier. Med hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder forbedrer vi din konverteringsfrekvens.

Vi lager så et optimalisert design, tekster og kommer med forbedringshypoteser basert på den dataen vi har samlet inn og den dere allerede har tilgjengelig. Gjennom kontinuerlig og gjentakende tester finner vi ut hva som fungerer optimalt for ditt nettsted.

CRO

PARTNERE

OM OSS

Right Brain er et ungt digitalt byrå opprettet i 2016 med hovedbase i Oslo. Vi ble etablert på bakgrunn av at vi har sett et brennende behov for eksperter innen vårt fagområde. Vi er et team som liker å ha det gøy på jobb og vi har alle våre områder vi virkelig brenner for. Samtidig har vi også ett og samme mål – Å optimalisere brukeropplevelsen og øke våre kunders konvertering.

KONTAKT

Fyll ut skjemaet eller ring oss, vi har alltid tid til å prate med deg!Takk for din melding, du hører fra oss snart!
Adresse

Right Brain AS
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

Telefon

+47 960 12 960

Sosiale medier