LOADING

A/B test signifikans kalkulator

Finn ut om din A/B test har statistisk signifikans.

A
B
Sesjoner:
Konverteringer:
CR (%):

Dine resultater:

Original (versjon A) konverterte bedre enn variant (versjon B). Vi er % sikre på at din versjon er bedre enn din versjon B.

Du burde nå lage en ny hypotese for å kunne gjøre en A/B test til med samme original, dette kalles "rinse and repeat". Lykke til!

Variant (versjon B) konverterte bedre enn original (versjon A). Vi er % sikre på at endringene i versjon vil bidra til å øke din konverteringsrate.

Gratulerer! Din variant utgjorde en forskjell. Fortsett det gode arbeidet, test alt - Alltid!
Variant "B" konverterte bedre enn Variant "A". Vi er % sikre på at endringene i variant "" vil forbedre dine konverteringsrater.
Variant "A" konverterte bedre enn Variant "B". Vi er % sikre på at endringene i variant "" vil forbedre dine konverteringsrater.
...men det råder litt tvil hvorvidt resultatet av denne testen er statistisk signifikant, eller ikke.
Din A/B test er statistisk signifikant.
Merk deg at din test ikke er statistisk signifikant.