LOADING
UX Design

Hafslund Strøm bedrift – Fikk 28% flere kunder uten A/B- testing

Vi designet en helt ny bestillingsprosess for Hafslund Strøm, som førte til en økning på 28% flere nye kunder. Grunnlaget for det nye designet fant vi ved å undersøke originalversjonen og finne ut hvorfor og hvor i bestillingsløpet de besøkende falt fra.

Nytt bestillingsløp…

Etter å ha analysert heatmaps, innspillinger av brukersesjoner og data i Google Analytics, så kunne vi se at det var behov for en enklere og tydeligere bestillingsprosess. I det nye designet hadde vi derfor fokus på å motivere og veilede de besøkende gjennom hele bestillingsprosessen.

Om Hafslund Strøm bedrift

Hafslund Strøm AS er et selskap i Fortum konsernet, som leverer strøm til både privat og bedrifts markedet. Totalt leverer de strøm til over 2,5 mill. privat og bedriftskunder i Norden og tilbyr flere løsninger for en renere og miljøvennlig fremtid.

1. Hva var utfordringen?

Hafslund Strøm bedrift ville ha hjelp med å designe et nytt konverteringsfokusert bestillingsløp for å øke antall transaksjoner.

Så hvordan tok vi fatt på oppgaven? Jo, vi startet med research og dataanalyse.
Slik så bestillingsprosessen ut før vi startet på prosjektet:

 

Hafslund Strøm Bedrift - Bestillingsløp

 

Vi analyserte kvantitative data (Google Analytics) og så at selv om det var mange besøkende som startet på steg 1, så var det også mange som valgte å forlate bestillingsløpet uten å gå videre til steg 2.

Selv om vi kunne se at det var mange som forlot bestillingsprosessen allerede på steg 1, så kunne vi ikke svare på hvorfor de besøkende hoppet av. Vi kunne heller ikke svare på hvilket input-felt de besøkende hoppet av fra.

For å finne ut hvilke eller hvilket input-felt de besøkende hadde problemer med, så satte vi opp tracking på feltene i Analytics (form abandonment på bestillingsskjemaet). Vi kompletterte trackingen ved å sette opp heatmaps og innspillinger i verktøyet Hotjar, mens vi ventet på at de nye dataene skulle samles inn.

 

Google Analytics is great at the what, but not at the why – Avinash Kaushik

 

2. Analyse av datainnsamling – tid for innsikt

Etter å ha samlet inn mengder med kvalitativ og kvantitativ data, kunne vi begynne å grave dypere. Vi så ganske snart en interessant trend åpenbare seg i analysearbeidet…

De besøkende droppet av allerede ved det første input-feltet “Organisasjonsnummer”!

En annen ting vi observerte fra innspillingene og i heatmaps fra Hotjar var at besøkende som gikk videre fra steg 2, satte seg fast ved input-feltene “MålepunktID” og “Målernummer”.

Vi hadde altså funnet 3 små input-felt som skapte mye friksjon (og irritasjon utifra det vi så på Hotjar- innspillingene).

 

Hotjar recordings

 

3. Nytt uttrykk og design tar form

Vi startet med å lage en grovskisse av det nye bestillingsprosessen med penn og papir (tips: ha “skjelettet” klart før du begynner på selve designet).

Siden flesteparten av de besøkende droppet av på “Organisasjonsnummer”, så ønsket vi å starte med noe enklere som alle kan svare på. Det første feltet i vår nye skisse ble derfor “Bedriftsnavn”.

Det fantes en oppslagsfunksjon i originalversjonen, som fyllte ut feltene automatisk når man fylte inn sitt organisasjonsnummer. En nyttig funksjon som vi ønsket å videreføre og tilpasse i nytt design.

Bedriftsnavn er enklere å huske. Og derfor også enklere å plotte inn i et input-felt.
I det første utkastet skisserte vi derfor en løsning hvor man kunne gjøre det samme automatiske oppslaget på bedriftsnavn istedetfor organisasjonsnummer.

Det var en god idé, men vi ville først og fremst sjekke med Hafslund Strøm om det var mulig å gjøre oppslag basert på bedriftsnavn. I stedet for organisasjonsnummer.

Etter å ha ha diskutert oppslagsfunksjonen med Hafslund Strøm, så ble ny løsning lagt inn i designet og det fungerte akkurat som det skulle!

 

Wireframe - changes - final

Ta tak i problemfeltene

Vi måtte også ta tak i problemfeltene “MålepunktID” og “Målernummer” på steg 2.
Her snakket vi først med Hafslund Strøm og hørte om de hadde mulighet til å ta kontakt med kundene i de tilfellene der det manglet informasjon i bestillingen.

Det gikk helt fint for Hafslund Strøm bedrift! Derfor ble informasjon om “MålepunktID” og “Målernummer” frivillig å fylle inn i steg 2. Hvis man ikke hadde informasjonen tilgjengelig i bestillingsøyeblikket og fullførte bestillingsprosessen uten, så ble man kontaktet av Hafslund Strøm bedrift i etterkant av bestillingen.

Vi la også til 3 USP’er på toppen av siden. Dette for å fokusere på de positive aspektene ved å velge Hafslund Strøm og for å motivere besøkeren til å gjennomføre bestillingen.
I tillegg skisserte vi inn en progressbar, som skulle vise hvilket steg man befant seg på i bestillingsløpet.

Farger, kontraster, input-felter og funksjoner… ja, egentlig hele bestillingsprosessen ble oppdatert for å gi en mer moderne og intuitiv brukeropplevelse.

4. Hvordan vurderer man en uplift uten A/B-test?

Av ulike årsaker ble det besluttet å implementere det nye bestillingsløpet direkte på siden, altså ingen A/B test denne gangen. Resultatet var en økning på 28% flere nye kunder. Så hvordan har vi vurdert resultatet av det nye bestillingsløpet uten å kjøre et eksperiment?

Det vi gjorde var å sammenligne antall nye kunder etter at nytt design var implementert opp mot antall nye kunder fra året før (i samme antall måneder/samme tidsperiode).

Det er ikke en vitenskapelig anerkjent metode å vurdere designendringer med “før-og-etter” metoden. Men hvis man ikke har muligheten til å kjøre en A/B-test, så får man en bekreftelse på at man har beveget seg i riktig retning. I dette caset så kunne vi se at antall nye kunder økte med 28%. En endring som absolutt er i riktig retning.

Ønsker du også å forbedre nettstedet ditt, men savner muligheten til å gjøre en A/B- test?

Null problem! Ta kontakt med oss på: hei@rightbrain.no, så finner vi en løsning som fungerer for deg.

Nysgjerrig på mer?

Andre kundecaser

RiksTV – Når én A/B test ikke er godt nok

Over en periode på 4 måneder gjorde vi gradvise endringer på kampanjesiden. Totalt ble det gjort fire A/B tester.

Les mer
Sportmann – Endringer i checkout ga en økning på 4% i konverteringsraten

Etter å ha gjort en CRO Evaluering for Sportmann oppdaget vi en stor lekkasje i checkouten.

Les mer
Hafslund Strøm: Er det lurt å bruke det samme designet på desktop og mobil?

Det samme designet fungerer ikke alltid like godt både på desktop og mobil.

Les mer
Vi elsker å snakke om CRO!

Du kan spørre oss om hva som helst, nesten...

Ønsker du ett konkret tips fra oss på noe du har problemer med på nettsiden din? Eller noe annet du rett og slett bare lurer på? I så fall skal vi by på det, helt gratis.

Legg inn enten din e-post adresse eller telefonnummer nedenfor, så tar vi kontakt med deg i løpet av 24 timer.
Få feedback fra eksperter!
*Hverken din e-post eller telefonnummer vil bli benyttet til noe som helst annet enn å kontakte deg i forbindelse med denne konkrete henvendelsen. Vi har kontroll, og dersom du lurer på hvor god kontroll vi har kan du ta en titt på vår GDPR , cookies og personvern side
close-link