LOADING
Eksperiment

Hafslund Strøm: Er det lurt å bruke det samme designet på desktop og mobil?

Målsetting

I et tidligere eksperiment, som vi kjørte på Hafslunds landingsside, ble den varianten vi testet også vinneren. Her kunne vi se en markant økning i både klikk og bestillinger hos desktop-brukere. Da vi dypdykket i dataen fra eksperimentet i etterkant, så vi derimot at vi ikke hadde truffet like godt hos mobilbrukerne.

(Følgende er derfor et gulle godt tips for deg som kjører A/B-tester: Etter å ha gjennomført et eksperiment. Sett av tid til å se gjennom all dataen du får inn, og ikke bare det du har satt opp som hovedmålsetting.

Etter en slik testrunde får du jo så mye verdifull data å undersøke! Sleng på eller bygg egne segmenter i Google Analytics, så kan du fråtse i et festmåltid av data og innsikter fra ulike målgrupper.)

I dette caset brukte vi den nyvunne innsikten til å utforme en ny hypotese, som vi så testet på startsiden. Her bestemte vi oss for å fokusere bare på mobilbrukerne, da resultatet i den forrige testen var svakere nettopp i denne målgruppen.

Vår hovedmålsetting var å undersøke hvor mange besøkende som endte opp med å bestille et strømabonnement. Samtidig så vi også på andre og viktige KPIer – bestilling av spesifikke strømavtaler, antall registrerte flyttemeldinger og gjennomsnittlig tid brukt på nettsiden.

Original variant (A)

Den opprinnelige varianten (A) var et resultat av et tidligere eksperiment vi hadde gjort på Hafslunds førsteside (som ble omtalt tidligere i dette case). I datagrunnlaget fra eksperimentet oppdaget vi at det var gode muligheter for å ytterligere optimalisere mobilversjonen. Og vi bestemte oss for å teste dette ut.

Som du kan se, er originalversjonen en responsiv side laget med utgangspunkt i desktop-designet. Det vil si, det ble ikke utformet en egen og unik løsning for mobile flater. Vi tilpasset rett og slett bare desktop-versjonen slik at den skulle fungere på mindre skjermer.

Etter å ha studert heatmaps og analysert data så vi derimot at dette var en løsning med flere forbedringsmuligheter.

Vår variant (B)

Sammen med Hafslund utviklet vi derfor en ny versjon, med et design som var laget spesielt med tanke på mobile flater. Hypotesen som lå til grunn var at disse endringene både skulle forenkle navigasjonen og gjøre det lettere for mobilbrukere å finne informasjonen de var på jakt etter.

Vi gjorde blant annet menyvalgene øverst på siden både større og mer tilgjengelig.
Noen av disse alternativene ble også flyttet ut fra menyen og lagt opp som egne og mer tydelige menypunkter i det aller første skjermbildet brukerne får opp.

Vi la også til et ekstra bilde for at de besøkende skulle få en følelse av å ha kommet til en landingsside. Og ikke bare havne rett inn i en meny.

Prosessen

Hypotesen i dette eksperimentet ble laget på bakgrunn av innsikten vi fikk under den tidligere testen. Derfor var det også ekstremt spennende å følge med på resultatet. Hadde vi tolket dataen rett eller var vi helt på bærtur?

Vår erfaring tilsier nemlig at man vet aldri 100 prosent hvordan de besøkende kommer til å reagere på endringer (det er derfor det er så viktig å teste!!).

I tett samarbeid med Hafslund utviklet vi et nytt mobildesign som skulle settes på prøve. Sammen lagde vi også nye tekster, valgte ut et passende bilde og ble enige om hvilke menypunkter det var ekstra viktig å løfte frem. Her tok vi hensyn både til det som er viktig for Hafslund. Og hva de besøkende leter etter når de besøker nettsiden.

Fokuset vårt i dette eksperimentet har vært å lage en versjon som gjør det enkelt å finne frem og navigere på mobilen. Og det uansett om besøkende er høyre- eller venstrehendt.

Eksperiment (Re-direct test)

For å teste ut de to ulike variantene satt vi opp en re-direct test i vårt testverktøy Google Optimize, med en trafikkfordeling 50/50 på 100% av mobiltrafikken.

Endringene i versjonen ble gjort direkte i Google Optimize. Vi satt også opp heatmaps på begge versjonene, for i etterkant å kunne si noe om hvordan endringene påvirket atferden til de som besøkte siden.

Resultat av ny mobil-design

Etter 15 veldig spennende dager kunne vi avslutte eksperimentet og med stor sikkerhet kåre utfordreren, variant B, som en klar vinner! Både heatmaps og den innsamlede dataen viste at endringene hadde hatt en positiv effekt på de besøkende.

Etter å ha gjort grundige analyser av eksperiment-datagrunnlaget kunne vi se flere positive trekk. Ikke nok med at vi hadde lykkes med å få flere besøkende til å tegne et strømabonnement (økning på 24%). Vi oppdaget også et annet og overraskende resultat.

I den nye versjonen ble det nemlig sendt 117% flere flyttemeldinger av nye besøkende på siden.

Vi kan dermed konkludere med et vellykket eksperiment og en klar forbedring av kundereisen på Hafslunds nettsider.

Nysgjerrig på mer?

Andre kundecaser

RiksTV – Når én A/B test ikke er godt nok

Over en periode på 4 måneder gjorde vi gradvise endringer på kampanjesiden. Totalt ble det gjort fire A/B tester.

Les mer
Sportmann – Endringer i checkout ga en økning på 4% i konverteringsraten

Etter å ha gjort en CRO Evaluering for Sportmann oppdaget vi en stor lekkasje i checkouten.

Les mer
Hafslund Strøm: Er det lurt å bruke det samme designet på desktop og mobil?

Det samme designet fungerer ikke alltid like godt både på desktop og mobil.

Les mer