LOADING

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Søkemotoroptimalisering (SEO, Search Engine Optimization)

Dersom du ikke allerede jobber med søkemotoroptimalisering så er det kanskje en idé å gjøre det for å skape trafikk til siden din.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er å benytte metoder som fører til at en eller flere nettsider oppnår bedre synlighet eller «ranking» på søkemotorenes resultatsider.

Slik fungerer det:
Uten en søkemotor hadde ikke ditt nettsted fått trafikk, i alle fall ikke i noen særlig grad.
En søkemotor gjør slik at din side blir indeksert, og dermed dukker du opp i søkeresultater. De mest brukte søkemotorene i Norge er Google, Bing, Yahoo og Kvasir.

De første søkemotorene som ble laget tidlig i 1990-årene var motorer som brukte treff på enkeltord. Dette var en grei metode da webben var liten og utfallsrommet for et søk tilsvarende lite. Dette hadde også den gunstige effekten at indekser ble moderate i størrelse og at en derfor kunne bruke maskiner som var lett tilgjengelige.

Etter som webben økte i omfang ble det gjort flere forsøk på å lage modeller for å rangere sider. Indeksene ble dermed mer komplekse og generering av søkeresultater tyngre. Dette medfører at søkemotorenes resultater er en avveining mellom hva som er teknisk mulig opp mot hva som er praktisk gjennomførbart med tilgjengelig regnekraft.

Få bedre rangering

Søkemotoroptimalisering er et knippe metoder for å gjøre websider mer tilgjengelige for «indekseringsboten» til søkemotorene, for derved å få bedre rangering. For å få dette til bruker en kunnskap om hvordan søkemotorene arbeider og i noen grad kjente problemer og svakheter ved enkelte av søkemotorene.

Indekseringsboten kalles også ofte for en «spider» eller en «webcrawler» og er et automatisk program som henter sider og systematiserer dem. Avanserte søkemotorer kan ofte bestå av flere slike automatiske programmer. De utveksler informasjon seg imellom og lagrer resultater i store databaser.

SEO er et teknisk arbeid man må gjøre på nettstedet sitt. Det er noe som gjøres i kode. Men det finnes en rekke ulike software og CMS plugins som hjelper til slik at best practice SEO blir ivaretatt. Mye, unikt og godt innhold er litt av nøkkelen for at en nettside skal ha en god SEO ranking. Kilde

Vi jobber ikke med søkemotoroptimalisering (SEO) for våre kunder

Nå er ikke søkemotoroptimalisering (SEO) en ting vi jobber med. Men vi kan hjelpe deg med å få trafikken som kommer inn til ditt nettsted konvertert.