LOADING

CRO Evaluering

CRO Evaluering – Øk din konverteringsrate!

Vi begynner med å snakke oss gjennom fremtidsplanene for ditt nettsted og dine KPIer for å få en bedre forståelse av dine tanker, din bedrift og deres mål.

Vi ser på dine historiske data, for eksempel 2 måneder tilbake i tid*. Så leverer vi en objektiv analyse i presentasjon- og rapportform med viktige innsikter om din trafikk og ditt nettsted. Vi legger også frem forbedringsforslag, anbefalinger og testhypoteser. Vi presenterer våre funn i en workshop og sammen går vi gjennom dine spørsmål og refleksjoner.

En god del av funnene kan du enkelt implementere på egenhånd, og forhåpentligvis vil du raskt se en økning i din konverteringsrate. Testhypotesene vi presenterer er noe vi gjerne vil sette opp i ulike eksperimenter sammen med deg for å få maksimal effekt av all din trafikk.

Vil du gjøre mer sammen med oss? Sjekk ut våre tjenester for Re-design (UX) og vår Fullservice tjeneste.

*Dersom din data er korrupt må vi samle inn data, dette kan i slike tilfeller pågå i 4 – 6 uker avhengig av din trafikk og konverteringer.

Visuell analyse av kundereisen (Brukervennlighet og UX)

,-/mnd
 • Gjennomgang av din kundereise (Heuristisk analyse)
 • Gjennomgang av design og struktur
 • Presentasjon med anbefalinger og forbedringsforslag
 • 1,5 time workshop
 • 1 time support i etterkant

CRO Evaluering

,-/mnd
 • Analytisk kontroll av nåværende oppsett (Health Check)
 • Et nytt korrekt oppsatt view i Google Analytics
 • Datainnsamling og konverteringsresearch
 • Dataanalyse (Google Analytics)
 • Trafikkanalyse
 • Brukeropplevelse (User Experience)
 • Presentasjon og rapport med anbefalinger, forbedringsforslag og testhypoteser
 • Hypoteser i prioritert rekkefølge (Hvor skal man begynne å teste?)
 • Workshop med presentasjon av funn og gjennomgang av rapport (inntil 2 timer)

CRO Evaluering PLUSS

,-/mnd
 • Analytisk kontroll av nåværende oppsett (Health Check)
 • Et nytt korrekt oppsatt view i Google Analytics
 • Heatmap implementering og analyse
 • Scrollmap implementering og analyse
 • Konkurrentanalyse (SWOT)
 • Datainnsamling og konverteringsresearch
 • Dataanalyse (Google Analytics)
 • Trafikkanalyse
 • Brukeropplevelse (User Experience)
 • Presentasjon og rapport med anbefalinger, forbedringsforslag og testhypoteser
 • Hypoteser i prioritert rekkefølge (Hvor skal man begynne å teste?)
 • Workshop med presentasjon av funn og gjennomgang av rapport (inntil 2 timer)